Dokumenty SZJ

 Základné dokumenty (záväzné) (A) 

 Poriadky (záväzné) (B) 

 Zásady (záväzné) (C) 

 Smernice (záväzné) (CA) 

 Propozície (záväzné) (CB) 

 Pravidlá (záväzné) (D) 

 Formuláre (záväzné) (E) 

 Informatívne materiály (F) 

 Výsledky a rebríčky (G) 

 Zápisnice (H) 

 Publikácie (I) 

 Regatový informačný systém (J) 

 Optimist (K) 

 Kajutové plachetnice (L) 

 Medzinárodné dokumenty (M) 

 Antidoping (N) 

 Generálne zhromaždenie SZJ 2023 (O) 

 Návrh zmien dokumentov GZ SZJ 2023 (OA) 

 Výzvy VV SZJ (P) 

 Verejné obstarávanie (PA) 

 Rozhodcovia (R) 

 Vyúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu (S) 

 Tréneri (T) 

 Dokunemty ALT 29er (U1) 

 Dokunemty ALT 420 (U2) 

 Dokumenty ALT ILCA (U3) 

 Dokumenty VV SZJ (V) 

 Rozhodcovská a medzinárodná komisia (VA) 

 Trénerská komisia (VB) 

 Súťažná komisia (VC) 

 Komisia mládeže (VD) 

 Hospodárska komisia (VE) 

 Okruhový jachting (VF) 

 Námorný a kajutový jachting (VG) 

 Windsurfing a kiteboarding (VH) 

A. Základné dokumenty (záväzné)
A17 aktualizacia_25092023
A16 Zapisnica VK 2023
A15 Stanovy 2019
A9 Volebny poriadok
A6 Ako sa stať členom SZJ
A5 Rozpracovanie koncepcie Slovenský šport 2020
B. Poriadky (záväzné)
B21 Súťažný poriadok 2023 (SUP 2023)
B20 Súťažný poriadok 2022 (SUP 2022)
B4 Rokovací poriadok Výkonného výboru SZJ
C. Zásady (záväzné)
C2 ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK ODVOLACEJ KOMISIE SZJ
CA. Smernice (záväzné)
CA17 Zásady financovania Slovenského zväzu jachtingu (Smernica F1)
CA16 Dodatok k smernici O11 o vzdelávaní trénerov - kondičná príprava (Dod. Sm. O11)
CA15 Smernica SZJ o antidopingu
CA14 Smernica SZJ k vzdelávaniu športových odborníkov
CA13 Smernica SZJ k vzdelávaniu trénerov O11
CA11 Smernica o športových odborníkoch v SZJ O10
CA10 Organizacne jednotky SZJ F9
CA9 Smernica o elektronickom hlasovani F8
CA7 Mimoriadna registrácia pretekárov (Sm. č. 7)
CA5 Smernica o udeľovaní vyznamenaní v SZJ (Sm. č.6)
CA4 Spôsob financovania reprezentácie (Sm. TR5)
CB. Propozície (záväzné)
CB32 Propozície MSR 2023
CB31 Propozície Slovenského pohára 2023
CB30 Propozície Slovenského pohára 2022
CB29 Propozície M SR 2022
D. Pravidlá (záväzné)
D24 VÝKLAD PRAVIDLA 42 – POHON
D23 Zbierka prípadov 2021-2024
D22 E-book PPJ 2021 -2024
D21 Stručné zmeny PPJ 2021-2024
D20 Pretekové pravidlá jachtingu 2021 až 2024
D18 Zmeny a opravy v PPJ
D12 Vlastná situácia - vzor
D11 Protest draw
E. Formuláre (záväzné)
E53 Pracovná cesta - vyúčtovanie
E52 Vyúčtovanie Výzva 1 - lokálne sústredenia
E51 Vyuctovanie prispevkov na klub - cinnost, mladez
E50 Súhlas na použitie vlastného auta
E48 Vyúčtovanie príspevku na preteky
E45 Prihláška - predná strana pre KJP
E44 EFč.5 - Vyúčt.prac.cesty,hromadné vyúčt. cest.výd.
E43 Prihláška do SZJ
E42 Manuál pre prípravu a vyúčtovanie
E38 EFč.9 - Prezenčná listina
E37 EFč.4 - Vyúčtovanie podujatí a dotácií
E35 EFč.3 - Vyúčtovanie zahr.cesty, stravné a vreckové
E34 EFč.2 - Vyúčtovanie zálohy EUR
E33 EFč.1 -Požiadavka na zálohu EUR
E31 Záznam o dištančnom hlasovaní
E23 ÚRK - Tlačivo č.9 - Zápis na vode o porušení 42
E22 ÚRK - Tlačivo č.8 - Potrestané lode pre pr. 42
E20 ÚRK - Tlačivo č.6 - Plán prerokovania protestov
E19 ÚRK - Tlačivo č.5 - Vyhláška - PtK a protestný čas
E18 ÚRK - Tlačivo č.4e - Protestný formulár (ENG)
E17 ÚRK - Tlačivo č.4s - Protestný formulár (SVK)
E16 ÚRK - Tlačivo č.3 - Uznávací formulár
E15 ÚRK - Tlačivo č.2 – Záznam rozjazdy
E14 ÚRK - Tlačivo č.1 – Prihláška na preteky–zadná strana
E13 ÚRK - Tlačivo č.1 – Prihláška na preteky –predná strana
E11 Dotazník pre aktualizáciu kontaktných adries
E6 Prestupový lístok Vzor "B"
E5 Prestupový lístok Vzor "A"
F. Informatívne materiály
F151 Príspevky klubom na činnosť a pretekárov do 23 rokov na rok 2023 a pretekárske licencie za rok 2022
F150 Zoznam talentovanej mladeze 2023
F149 WS Instructors Guide
F148 WS rozpocet
F147 WS ziadost
F123 ziadost o vyplatu nahrady za stratu casu
F122 zmluva o vykone dobrovolnickej prace
F111 Manuál - ako získať sponzora
F101 Vseobecne testy
G. Výsledky a rebríčky
G45 Jachtar Zemplinskej Siravy 2022
G44 Najlepší jachtár Domaše 2022
G43 Najlepší jachtár Domaše 2021
G42 Jachtar Zemplinskej Siravy 2021
G41 Konečné výsledky Pohár Liptovskej Mary 2021
G40 Najlepší jachtár Liptovskej Mary 2021
G39 Najlepší jachár Liptovskej Mary 2020
G38 Jachtar Domase 2020
G37 Jachtar Zemplinskej Siravy 2020
G36 Jachtar Zemplinskej Siravy 2019
G35 Najlepší jachtár Domaše 2019
G34 Jachtar Zemplinskej Siravy 2018
G33 Výsledky Jachtár Domaše 2018 vyhlasenie
G32 Výsledky Jachtár Domaše 2018
G31 Vysledky Jachtar Zemplinskej Siravy 2017
G30 Výsledky Jachtár Domaše 2017
G29 Najlepsi jachtar Zemplinskej Siravy 2016 - konecny
G28 Najlepší jachtár Domaše 2016 - konečný rebríček
G27 Jachtar Liptovskej Mary 2015
G26 Jachtar Domase 2015
G25 Konečné poradie FIVING CUP 2015
G24 Najlepší jachtár Domaše 2014 - konečný rebríček
G23 Priebežné poradie Fiving Cup 2014
G22 Najlepší jachtár KVO Orava 2013
G21 Najlepší jachtár Domaše - konečné poradie
G20 Najlepší jachtár Liptovskej Mary 2013 - konečné po
G19 Konečné poradie Pohár L.Mary - Fiving Cup 2013
G18 Najlepší jachtár Domaše 2012 - konečný rebríček
G17 Najlepší jachtár Domaše 2011 - konečný rebríček
G16 Najlepší jachtár Liptovskej Mary 2010 - konečné po
G15 Najlepší jachtár Domaše 2010 - konečný rebríček
G14 Najlepší jachtár Domaše 2009 - konečný rebríček
G13 Najlepší jachtár Domaše 2008 - konečný rebríček
G12 Konečné poradie VCS 2007
G11 Najlepší jachtár Domaše 2006 - konečný rebríček
G10 Výsledky SANY CUP 2006
G9 Výsledky M SR Optimist družstvá
G7 Výsledky MM SR Optimist Družstvá
H. Zápisnice
H134 Zápisnica VV SZJ č.7/2023
H133 Zápisnica VV SZJ č.6/2023
H132 Zápisnica VV SZJ č.5/2023
H131 Zápisnica VV SZJ č.4/2023
H130 Zápisnica VV SZJ č.3/2023
H129 Zápisnica GZ SZJ konaného 4.2.2023 v Ružomberku
H128 Zápisnica VV SZJ č.2/2023
H127 Z1_2023
H126 Zápisnica VV SZJ č.9/2022
H125 Zápisnica VV SZJ č.8/2022
H124 Zápisnica VV SZJ č.8/2022
H123 Zápisnica VV SZJ č.7/2022
H122 Zápisnica VV SZJ č.6/2022
H121 Zápisnica VV SZJ č.5/2022
H120 Zápisnica VV SZJ č.4/2022
H119 Zápisnica VV SZJ č.3/2022
H118 Zapisnica GZ 2022
H117 Zápisnica VV SZJ č.2/2022
H116 Zápisnica VV SZJ č.1/2022
H115 Zápisnica VV SZJ č.8/2021
H114 Zapisnica ALT Laser 2021
H113 Zápisnica VV SZJ č.7/2021
H112 Zápisnica VV SZJ č.6/2021
H111 Zápisnica VV SZJ č.5/2021
H110 Zápisnica VV SZJ č.4/2021
H109 Zápisnica VV SZJ č.3/2021
H108 Zápisnica VV SZJ č.2/2021
H107 Zapisnica GZ 2021
H106 Vysledok elektronickeho hlasovania 202101
H105 Zápisnica VV SZJ č.1/2021
H104 Vysledok elektronickeho hlasovania 202002
H103 Zápisnica VV SZJ č.4+5/2020
H102 Zápisnica VV SZJ č.3/2020
H101 Zápisnica VV SZJ č.2/2020
H100 Vysledok elektronickeho hlasovania 202001
H99 Zapisnica GZ 2020
H98 Zápisnica VV SZJ č.1/2020
H96 Vysledok elektronickeho hlasovania 201902
H94 Vysledok elektronickeho hlasovania 201901
H93 Zapisnica GZ 2019
H89 Zapisnica GZ 2018
H82 Zapisnica GZ 2017
H77 zapisnica MGZ 9.4.2016
H76 Zápisnica GZ SZJ 2016
H72 Zapisnica z GZ 2015
H68 Zapisnica z GZ 2014
H62 Zápis z Generálneho zhromaždenia SZJ 8.12.2012
H49 Zápis Rady SZJ z 7.4.2010
H40 Zápis z GZ 7.2.2009
H32 Zápis z Rady SZJ z 1.12.2007
H14 Zápisnica z GZ SZJ 12.2.2005
I. Publikácie
I26 Vendelín Ťažandkák : Za Otom Malým
I25 Vendelín Ťažandlák : S Loďami Životom
I24 Ročenka Jachtingu 2014
I23 Ročenka jachtingu 2013
I22 Ročenka jachtingu 2012
I21 Ročenka jachtingu 2011
I19 Ročenka jachtingu 2010
I18 Ročenka Jachting 2009
I17 Ročenka Jachting 2008
I16 Ročenka Jachting 2007
I15 Jachtásrky slovník (ENG - SK)
I14 ŠTRAT 2008
I13 Ročenka Jachting 2006
I12 Štart 2006
I11 Ročenka Jachting 2005
I10 Štart 2005
I9 Olympijske hry 1896 - 2004 - Jachting
I8 Jachtárske preteky na Slovensku
I7 Ročenka Jachting 2004
I6 Vladimír Porubský : Veľká cena Slovenska
I5 Opravy ŠTARTu 2004
I3 ŠTART 2004
I2 Ročenka Jachting 2003
I1 Ročenka Jachting 2002
J. Regatový informačný systém
J60 aktualizacia_27112023
J59 aktualizacia_24112023
J58 aktualizacia15112023
J57 aktualizacia_09112023
J56 aktualizacia_04112023
J55 aktualizacia_13102023
J54 aktualizacia_03102023
J53 aktualizacia_30092023
J52 aktualizacia_20092023
J51 aktualizacia_07092023
J50 aktualizacia_01092032
J49 aktualizacia_31082023
J48 aktualizacia_24082023
J47 aktualizacia_08082023
J46 aktualizacia_22072023
J45 aktualizacia_17072023
J44 aktualizacia_11072023
J43 aktualizacia_09072023
J42 aktualizacia_07072023
J41 aktualizacia_05072023
J40 aktualizacia_28062023
J39 aktualizacia_19062023
J38 aktualizacia_14062023
J37 aktualizacia_12062023
J36 aktualizacia_01062023
J35 aktualizacia_31052023
J34 aktualizacia_26052023
J33 aktualizacia_25052023
J32 aktualizacia_24052023
J31 aktualizácia_18052023
J30 aktualizacia_09042023
J29 RegisUpdate2023-4
J28 aktualizacia_04052023
J27 aktualizacia_02052023
J26 aktualizacia_20042023
J25 aktualizacia11042023
J24 aktualizacia_04042023
J23 RegisUpdate2023-3
J22 aktualizacia_15022023
J21 RegisUpdate2023-2
J20 aktualizacia25020223
J19 aktualizacia_19022023
J18 RegisUpdate2022-2
J8 RegisUpdate2022-1
J1 Úplná inštalácia Regis 2021
K. Optimist
K19 Zápisnica VZ ALT OPTIMIST 16092022
K18 Zápisnica VZ ALT OPTIMIST 17092021
K17 Zápisnica VZ 19_09_2020
K16 Zapisnica VZ prezencna listina
K15 Zapisnica VZ
K14 Slovensky pohar Optimist 2018
K13 Prezencka VZ Optimit
K12 Zapisnica VZ 210418
K11 Odporucania ALT
K10
K9 MS a ME 2018
K8 Zapisnica VZ Senec 13.05.17
K7 Navrh stanov
K6 Zapisnica z VZ Optimist
K5 Zápis z valného zhromaždenia ALT OPT 11.7.2015
K4 Zápis zo zasadnutia ALT Optimist Senec 2.mája 2015
K3 Prehľad používaných čísiel plachiet od roku 2002
K2 A.Pacek : Trim plachetnice OPTIMIST
K1 J.šmídová : Metodika tréninku dětí v jachtingu
L. Kajutové plachetnice
L103 KJP - DH 2023 - Certifikaty verzia 3
L102 KJP - DH 2022 - Casove korekcie TA v7
L101 KJP - DH 2022 - Certifikaty v7
L100 KJP - DH 2022 - Casove korekcie TA v6
L99 KJP - DH 2022 - Certifikaty v6
L98 KJP - DH 2022 - Certifikaty v5
L97 KJP - DH 2022 - Casove korekcie TA v5
L93 ALT_KJP_Vzorove Doplnkove PS KJP_verzia_2_20220422
L92 ALT_KJP_Triedove_pravidla_verzia_14_20220422
L91 ALT_KJP_a_NL_Stanovy_verzia_12_20220422
L90 ALT_KJP_a_NL_GZ_20220422_Zapis
L89 Zapisnica technicka komisia 270821
L82 Zapisnica VZ Micro 2020
L81 MICRO sprava o cinnosti 2020
L76 GZ uznesenia 07032020
L75 GZ ALT KJP a NJ
L71 Uznesenia z GZ ALT KJP a NL 160319
L70 Pozvánka na GZ ALT NJ 16.3.2018
L69 Pozvánka na GZ ALT KJP 16.3.2019
L68 Zapisnica LT Micro 2018
L65 Skolenie meracov - Dansky handicap
L64 Propozície O pohár Liptovskej Mary 2018
L62 KJP Tlacova sprava
L60 KJP Rokovaci poriadok
L59 KJP Uznesenia
L58 Zapisnica LT Micro
L55 Návrh stanov ALT KJP verzia 8 20171108
L54 Zápisnica technickej komisie LM 08112017
L53 Dánsky handicap 2017 slovensky
L51 Zápisnica TK ALT KJP 03062017 Domaša
L50 zápis zo zasadnutia technickej komisie
L49 Zápisnica ALT KJP 2016
L46 Propozície súťaže FIVING CUP 2017 - O pohár L.Mary
L45 ALT KJP 2016
L44 zapinica LT Micro
L43 Zapisnica LT Micro
L42 Zapisnica ALT KJP
L39 Valné zhromaždenie ALT NJ 2016 vo Zvolene
L38 VYZVA2NJ2017
L37 Výzva
L33 správa technickej komisie KJP
L32 Propozície súťaže FIVING CUP 2015 - O pohár L.Mary
L31 vyžrebované lode MMSR F35 Elektrood
L29 správa technickej komisie
L25 Vylosované lode - SLOVAK SAILING WEEK 2014
L24 Vyžrebované lode MMSR 2013 FIRST 35
L23 Informácie o vážení kajutových lodí pre DH
L22 Propozície súťaže FIVING CUP 2013 - O pohár L.Mary
L17 ORC Club Vysvetlivky
L16 ORC Club merací protokol takeláže a plachiet
L15 informácie o meraní kajutových lodí
L13 premeriavací protokol 2013
L12 Propozície súťaže FIVING CUP 2012 - O pohár L.Mary
L10 Merací manuál_2011
L9 Premeriavaci protokol_2011
L7 Formulár o premeraní lode pre Dánsky Handicap
L2 Formulár pre automatický výpočet výsledkov s DH
M. Medzinárodné dokumenty
M5 Dohoda INTERPOHAR 2014
M4 Interpohár 2009 - dohoda pre rok 2009
M3 INTERPOHÁR 2008 - dohoda pre rok 2008
M2 INTERPOHÁR 2007 - dohoda pre rok 2007
M1 Zakladajúca listina ČSP
N. Antidoping
N4 PRÍRUČKA PRE ŠPORTOVCA PLATNÁ OD 1.1. 2021
N3 Edukacny plan 2021
N2 Antidopingová príručka pre mládež a juniorov
N1 Rodičovská príručka antidopingu
O. Generálne zhromaždenie SZJ 2023
O48 GZ 2023
O47 prezencna listina
O46 SZJ Navrhova komisia
O45 2022 SK
O44 2022 KVO BA
O43 2022 FINN
O42 sprava o hospodareni 2022
O41 2022 KK
O40 2022 ALT ILCA
O39 2022 KVO Domasa
O38 2022 ALT RRP
O37 2022 ALT Vaurien
O36 2022 klub 110
O35 2022 ALT RS Feva
O34 2022 ALT 420
O33 2022 KVO Zemplinska Sirava
O32 Volebny_poriadok_2023_doplnujuce_volby
O31 2022 KM, OJ, TR
O30 2022 KVO Liptovska Mara
O29 Stanovisko KK ILCA
O28 Stanovisko KK klub 143
O27 2022 ALT 29er
O26 2022 ALT KJP a NL
O24 2022 ALT Q
O23 Správa predsedu SZJ
O22 2022 GS
O21 2022 ALT SAW
O19 2022 RMK
O18 2023 mandaty
O17 2023 program
O16 2023 priebezna nominacia
O15 2023 pozvanka
O14 2023 nominacny listok
O13 2023 nominacny listok VV
O12 2023 delegacny listok
O11 Dokumentyz GZ SZJ 2022
O10 Dokumenty z GZ SZJ 2021
O9 Dokumenty z GZ SZJ 2020
O8 Dokumenty z GZ SZJ 2019
O7 Dokumenty z GZ SZJ 2018
O6 Dokumenty z GZ SZJ 2017
O5 Dokumenty z MGZ SZJ 2016
O4 Dokumenty z GZ SZJ 2016
O3 Dokumenty z GZ SZJ 2015
O2 Dokumenty z GZ SZJ 2014
O1 Rokovací poriadok
OA. Návrh zmien dokumentov GZ SZJ 2023
OA12 Návrh rozpočtu na rok 2023 po zasadnití VV SZJ ver.4
OA11 Návrh rozpočtu na rok 2023 po oznámení PUŠ
OA10 2023 Propozicie SP
OA9 2023 Propozicie MSR
OA8 SUP_2023
OA7 Smernica o financovaní, odmeňovaní a účtovaní akcií zabezpečovaných z prostriedkov SZJ
OA6 navrh rozpocet 2023v2
OA5 PrispevkyKlubom2023
OA4 Smernica_o_sportovych_odbornikoch_2023
OA1 SMERNICA SZJ F5
P. Výzvy VV SZJ
P139 Výzva 2/2024-príloha-priebežné atribúty hodnotenia lodných tried pre výzvu 2/2024 za rok 2023
P138 Výzva 2/2024 - reprezent. sústredenia a trénerská podpora na vrchol. podujatiach 2024
P137 Výzva na predkladanie ponúk MMSR - VC 2025 okruh.jachting
P136 Príloha Výzva 1/2024 - Termíny a miesto lokálnych sústredení
P135 Výzva 1/2024 - kondičná príprava a lokálnye sústredenia v roku 2024
P134 Výzva na predkladanie ponúk MMSR - KJP 2024
P133 Výzva na predkladanie ponúk MMSR-NL-OD 2025
P132 Výzva na predkladanie ponúk MMSR-NL-OD 2024
P131 Vyhodnotenie výzvy 3/2023
P130 Vyzva 3/2023 Naborove tabory
P129 Vyhodnotenie výzvy 2/2023
P128 Vyhodnotenie výzvy 1/2023
P127 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_na_MM_SR_NL_OD_2024
P126 Vyzva_na_predkladanie_ponuk_na_MM_SR_NL_OD_2023
P125 Oznamenie o vyhlaseni verejnej obchodnej sutaze
P124 Výzva 2/2023 - reprezentačné sústredenia a trénerská podpora na vrcholnyL
P123 Výzva 1/2023 - kondičná príprava a lokálnye sústredenia v roku 2023
P122 Vyhodnotenie výzvy 4/2022 - naborove tabory
P121 V3 cerpanie aktual
P120 Vyzva 4/2022 Naborove tabory
P119 Fakturacia_vyzva c.2_2022
P117 Vyhodnotenie výzvy 2/2022 - lokalne sustredenia
P116 Vyhodnotenie výzvy 3/2022 - reprezentacne sustredenia
P114 Vyzva 2/2022 Lokalne sustredenia zoznam
P113 Vyzva 2/2022 Lokalne sustredenia priloha
P112 Vyzva 2/2022 Lokalne sustredenia
P111 Vyhodnotenie výzvy 1/2022 - zimná kondičná príprava
P110 Vyzva 3/2022 Repre sustredenia - opravené hodnotenie ALT
P109 Vyzva 3/2022 Repre sustredenia - hodnotenie ALT
P108 Vyzva 3/2022 Repre sustredenia priloha
P107 Vyzva 3/2022 Repre sustredenia
P106 Výzva na predkladanie ponúk na usporiadanie MM SR Námorných lodí One Design v roku 2022
P105 Vyzva 1/2022 Kondicna priprava
P104 Vyhodnotenie Vyzva 2/2021 LS priloha upravená po pripomienkach
P103 Vyhodnotenie Vyzva 2/2021 Lokalne sustredenia - doplnená po pripomienkach
P102 Vyhodnotenie Vyzva 1/2021 V2
P101 Vyhodnotenie Vyzva 2/2021 LS priloha
P100 Vyhodnotenie Vyzva 2/2021 Lokalne sustredenia
P99 Vyhodnotenie Výzva 3/2021 aktualizacia
P98 Vyhodnotenie Výzva 3/2021 s prílohou
P97 Vyhodnotenie Vyzva 1/2021 Kondicna priprava
P96 Vyzva 3/2021 hodnotenie ALT
P95 Vyzva 3/2021 priloha
P94 Vyzva 3/2021 Repre sustredenia
P93 Vyzva 4/2021 Naborove tabory
P92 Vyzva 2/2021 priloha
P91 Vyzva 2/2021 Lokalne sustredenia
P90 Vyzva 1/2021 Kondicna priprava
P87 Ziadost o pridelenie treningovy lodi Q
PA. Verejné obstarávanie
PA3 Vyhodnotenie vyzvy
PA2 Call for bids no.1
PA1 Výzva na predkladanie ponúk 1
R. Rozhodcovia
R22 PPJ_21-24_ dodatok_LG_Navod_na_ plachetne_smernice
R21 PPJ_21_DODATOK _KG_Navod na rozpis
R20 DOPLNKOVE PS_klubove_priklad_21
R19 Zlozenie RMK
R17 Sprava RMK 03_2021
R16 2020 WS Race Official Appointments
R15 Návod na import prihlášok z regaty.sk do Regis
R14 PREDNASKY_KLUBOVY ROZHODCA SZJ
R13 Target Times for OG Classes
R12 Target Times for Youth Classes
R11 Hromadný rozpis - príklad
R9 METODICKY_LIST_PRE_ROZHODCOV_JACHTINGU_2019
R4 Návod na zverejnenie výsledkov pretekov
R2 Štartovacia procedúra - audio záznam
S. Vyúčtovanie dotácií zo štátneho rozpočtu
S11 311023
S10 311222
S9 311221
S8 311220
S7 311219
S6 k 31.12.2018
S5 k 31.12.2017
S4 k 31.12.2016
T. Tréneri
T18 Zaverecna praca - trener 1. stupna T. Ilencik
T17 Zaverecna praca - trener 1. stupna M. Siebert
T16 Zaverecna praca - trener 1. stupna D. Pasuthova
T15 Zaverecna praca - trener 3. stupna A. Brestovsky
T14 Zaverecna praca - trener 1. stupna R. Denhardt
T13 Zaverecna praca - trener 1. stupna R. Krasnan
T12 Zaverecna praca - trener 1. stupna J. Melisova
T11 Obsah pravcovnej náplne hlavného trénera ALT Optimist
T10 Zaverecna praca - trener 1. stupna I. Brachtl
T9 Zaverecna praca - trener 1. stupna M. Hesko
T8 Zaverecna praca - trener 2. stupna M. Brestovsky
T7 Zaverecna sprava - trener 1. stupna
T6 Zaverecna praca - trener 2. stupna
T5 skolenie II. a III. stupen 2017/2018
T3 Kriteria na zaradenie medzi talentovanu mladez
T2 Manual - Ako získať sponzora
T1 Projekt Lokálnych tréningových centier
U1. Dokunemty ALT 29er
U13 VV ALT29 2019
U12 Stanovy ALT 29er
U11 Uvodne stretnutie ALT 29er
U2. Dokunemty ALT 420
U26 Zapisnica z VZ
U25 Stanovy
U24 Stanovy
U23 Prezencna listina z VZ
U22 Prezencna listina z VZ
U21 Kriteria na zaradenie do SR
U3. Dokumenty ALT ILCA
U32 Zoznam členov ALT ILCA
U31 Stanovy ALT ILCA
V. Dokumenty VV SZJ
V6 Splnomocnenie GS G. Dolanová
V5 pracovna napln GS 2023
V4 plna moc GS
V3 Rokovaci poriadok VV
V2 Pracovná náplň generálneho sekretára
VA. Rozhodcovská a medzinárodná komisia
VA4 zlozenie RMK
VA3 Zloženie rozhodcovskej a medzinárodnej komisie
VA2 Organizacny poriadok Odvolacej komisie
VA1 Organizačný poriadok Rozhodcovskej a medzinárodnej komisie
VB. Trénerská komisia
VB2 Zloženie trénerskej komisie
VB1 Organizačný poriadok Trénerskej komisie
VC. Súťažná komisia
VC1 Zloženie Súťažnej komisie
VD. Komisia mládeže
VD1 Organizacny poriadok KM
VE. Hospodárska komisia
VE2 Podmienky pridelenia reprezentačnej plachetnice ILCA
VE1 Organizacny poriadok Hospodarskej komisie
VF. Okruhový jachting
VF1 MMSR 2023 okruh.jachting - správa garanta
VG. Námorný a kajutový jachting
VG1 MSR 2023 KJ - správa
VH. Windsurfing a kiteboarding
VH1 Správa o činnosti ALT WS 2023
Pridať dokument