Dokumenty SZJ

>> Dokumenty SZJ

Dokument : A2 (Základné dokumenty (záväzné))
Názov : Programové vyhlásenie VV SZJ
Súbor : ProgVyh_VVSZJ.pdf (19.42 kB)
Popis : Na základe uznesenia GZ Slovenského zväzu jachtingu zo dňa 7.02.2009 výkonný výbor Slovenského Zväzu Jachtingu sa po oboznámení zo súčasným stavom rozvoja jachtingu na Slovensku, prihliadajúc na objektívne možnosti jeho rozvoja, vydáva nasledovné programo
Platí od : 2009-10-01
Platí do : 0000-00-00
Upraviť     Odstrániť