Dokumenty SZJ

>> Dokumenty SZJ

Dokument : C2 (Zásady (záväzné))
Názov : ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK ODVOLACEJ KOMISIE SZJ
Súbor : statutOKSZJ.pdf (99.68 kB)
Popis : Tento Štatú t a rokovací poriadok OK SZJ bol schválený na zasadaní VV SZJ dňa 2. 3. 2004.
Platí od : 2004-03-15
Upraviť     Odstrániť