Dokumenty SZJ

>> Dokumenty SZJ

Dokument : D13 (Pravidlá (záväzné))
Názov : Pretekové pravidlá jachtingu 2013 - 2016 (Sk)
Súbor : PPJ2013_sk.pdf (984.75 kB)
Popis : Úplné znenie slovenského prekladu PPJ 2013-2016 - slovenská verzia.
Zmeny : Po opravách v marci 2013. Viď.errata.
Platí od : 2013-03-26
Platí do : 0000-00-00
Upraviť     Odstrániť