Dokumenty SZJ

>> Dokumenty SZJ

Dokument : D6 (Pravidlá (záväzné))
Názov : Interpretácia pravidla 42
Súbor : 42interpretations2005sk.doc (139.5 kB)
Popis : Interpretácia pravidla 42
Platí od : 2006-03-22
Platí do : 0000-00-00
Upravi     Odstráni