Dokumenty SZJ

>> Dokumenty SZJ

Dokument : F61 (Informatívne materiály)
Názov : Podmienky nominácie na OH 2008
Súbor : nominaciaOH2008.pdf (54.92 kB)
Popis : Podmienky nominácie na OH 2008 schválené VV ZSJ 24.11.2006.
Platí od : 2006-12-05
Platí do : 0000-00-00
Upravi     Odstráni