Galéria cti

Meno Ocenenie Za ... Rok
Marián Babjak Čestný člen SZJ za jeho dlhoročnú aktívnu prácu vo Výkonnom výbore a na pozícii predsedu Slovenského zväzu jachtingu. Jeho aktivita v roli pretekára, trénera mládeže, rozhodcu a organizátora športových podujatí výrazne prispela k rozvoju jachtingu na Slovensku. 2023
Ivo Brachtl Bronzová plaketa SZJ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú aktívnu organizátorskú a trénerskú činnosť 2023
Ivo Vaďura Bronzová plaketa SZJ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú pretekársku a trénerskú činnosť 2023
Ľuboš Kurej Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú funkcionársku prácu na úrovni klubu, KVO a lodnej triede kajutové plachetnice, ktorou výrazne prispieva k rozvoju jachtingu na Slovensku 2023
Vanesa Vyšná Diplom za dosiahnuté výsledky v kategórii RG65 najlepší junior v RC Jachtingu 2022 2023
Janette Němcová Pamätná plaketa SZJ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú aktívnu športovú činnosť rádiom riadených plachetníc 2023
Jakub Kaňuk Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú pretekársku činnosť a reprezentovanie Slovenska, za dlhoročnú trénerskú činnosť na klubovej a štátnej reprezentačnej úrovni, za funkcionársku činnosť na klubovej a zväzovej úrovni a za rozvoj jachtingu na Slovensku 2023
Antónia Orviská Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú činnosť v klube zameranú na organizáciu a podporu súťažného jachtingu 2023
Júlia Prišticová Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú rozhodcovská činnosť, organizáciu a podporu súťažného jachtingu 2023
Miloslav Psalman Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú činnosť vo funkcii predsedu klubu, rozvoj jachtingu 2023
Michal Jančina Strieborná plaketa SZJ Pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú rozhodcovskú, prekladateľskú a pretekársku činnosť. 2022
Ján Puchoň Bronzová plaketa SZJ Pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a doteraz aktívnu pretekársku a klubovú činnosť. 2022
Andrej Horák Zaslúžilý majster jachtingu Za dlhoročnú pretekársku činnosť v okruhovom a námornom jachtingu. 2022
Patrik Pollák Bronzová plaketa SZJ Pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú aktívnu pretekársku a trénersku činnosť a nespočetné úspechy doma aj v zahraničí. 2022
Ján Hlavsa Bronzová plaketa SZJ Za dlhoročnú funkcionársku prácu na úrovni KVO a klubu a za jeho prínos k rozvoju jachtingu na Slovensku. 2021
Zdenko Novák Pamätná plaketa SZJ Pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú prácu a podporu okruhového a námorného jachtingu v KVO Orava. 2021
Ján Kaňuk Bronzová plaketa SZJ Za aktívnu trénerskú činnosť a prácu v oblasti rozvoja a podpory jachtingu na Slovensku. 2021
Gabriel Szabari Bronzová plaketa SZJ Za aktívnu rozhodcovskú činnosť a prácu v jachtingu. 2021
Pavol Andel Bronzová plaketa SZJ Pri príležitosti 70. narodenín za dlhoročnú funkcionársku činnosť na klubovej úrovni a rozvoj jachtingu na Slovensku. 2021
Martin Vaňo Čestné uznanie Za výnimočnú prácu na spracovaní archivačnej fotodokumentácie jachtingu spred roka 2000. 2021
Vladimír Vyšný Pamätná plaketa SZJ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú aktívnu športovú činnosť 2020
Ján Varga Pamätná plaketa SZJ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú trénerskú činnosť 2020
Karol Rosmány Pamätná plaketa SZJ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú funkcionársku prácu 2020
Dušan Vanický Strieborná plaketa SZJ pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú a funkcionársku prácu a rozvoj slovenského jachtingu 2020
Tomáš Matzenauer Zaslúžilý rozhodca pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu 2020
Jozef Jankovič Pamätná plaketa SZJ za dlhoročnú funkcionársku prácu a rozvoj rádiom riadených plachetníc 2020
Ľudovít Planeta Pamätná plaketa SZJ pri príležitosti životného jubilea za rozvoj jachtingu na Orave 2020
Pavol Popálený Zaslúžilý rozhodca za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť 2019
Alžbeta Horáková Čestný člen SZJ za dlhoročnú pretekársku a rozhodcovskú činnosť 2019
Marián Babjak Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú prácu pre Slovenský zväz jachtingu ako predsedu, trénera a rozhodcu a za jeho obrovský prínos pre SZJ 2019
Tomáš Malatinský Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú funkcionársku činnosť na klubovej úrovni a dlhodobú podporu rozvoja okruhového a námorného jachtingu na Slovensku 2019
Zdeněk Csuday Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú prácu vo VV SZJ, funkcionársku prácu v námornom a kajutovom jachtingu, funkcionársku prácu na klubovej úrovni a rozvoj jachtingu na Slovensku 2019
Ľubomír Nosko Pamätná plaketa SZJ pri príležitosti 70 narodenín za rozvoj jachtingu a trénerskú činnosť na Sĺňave, prácu s mládežou a dlhoročnú rozhodcovskú a funkcionársku činnosť 2018
Vladimír Benček Bronzová plaketa SZJ za rozvoj jachtingu na Oravskej priehrade, za vytvorenie tréningového centra mládeže a aktívnu trénerskú činnosť 2018
Peter Tomasch Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú funkcionársku činnosť vo VV SZJ a na klubovej úrovni a za rozvoj jachtingu na Slovensku 2018
Karel Navara Pamätná plaketa SZJ pri príležitosti 75 narodenín za vznik a rozvoj jachtingu na Liptovskej Mare, prácu s mládežou a dlhoročnú funkcionársku a trénerskú činnosť na klubovej úrovni 2018
Pavol Popálený Pamätná plaketa SZJ pri príležitosti 70 narodenín za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku 2018
František Norulák Pamätná plaketa SZJ pri príležitosti 70 narodenín za dlhoročnú funkcionársku činnosť na klubovej úrovni a rozvoj jachtingu na Slovensku 2018
Pavol Lopuchovský Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú funkcionársku činnosť, popularizáciu jachtingu a spájanie vodných športov s ekologickými aktivitami 2017
Ján Varga Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú aktívnu pretekársku činnosť v okruhovom a námornom jachtingu, vytvorenie tréningového centra mládeže v Senci a aktívnu trénerskú činnosť 2017
Róbert Norulák Pamätná plaketa SZJ za funkcionársku prácu v klube pri príležitosti 50 narodenín 2017
Matej Brestovský Bronzová plaketa SZJ za vytvorenie tréningového centra mládeže na Liptovskej Mare a aktívnu trénerskú činnosť 2017
Peter Ružička Pamätná plaketa SZJ za celoživotnú pretekársku kariéru pri príležitosti 70 narodenín 2017
Ján Hlavsa Čestný člen SZJ za dlhoročnú funkcionársku činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku 2017
Igor Sloboda Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku 2017
Michal Jančina Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku 2017
Martin Mydlík Bronzová plaketa SZJ za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku 2017
Igor Lehota Bronzová plaketa SZJ za prácu vo VV SZJ, dlhoročnú funkcionársku činnosť na úrovni KVO a ALT, dlhoročnú rozhodcovskú činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku. 2017
Michal Šatara Bronzová plaketa SZJ Za prácu vo VV SZJ a rozvoj námorného jachtingu na Slovensku. 2016
Eva Baranová Bronzová plaketa SZJ Za dlhoročnú funkcionársku činnosť na klubovej úrovni a rozvoj jachtingu na Slovensku. 2016
Jozef Hnilica Bronzová plaketa SZJ Za prácu vo VV SZJ a rozvoj námorného jachtingu na Slovensku. 2016
Peter Mosný Bronzová plaketa SZJ Za prácu vo VV SZJ, dlhoročnú trénerskú činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku. 2016
Dana Jančinová Bronzová plaketa SZJ Za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj jachtingu na Slovensku. 2015
Štefan Brestovský Bronzová plaketa SZJ Za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj jachtingu na Slovensku 2015
Kvetoslava Antalová Strieborná plaketa SZJ Za dlhoročný príspevok k rozvoju jachtingu na Slovensku 2015
Jozef Pollák Čestný člen SZJ SZJ Pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú funkcionársku prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2015
Miroslav Bilka Bronzová plaketa SZJ Za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj jachtingu na Slovensku. 2015
Juraj Potucký Bronzová plaketa SZJ Za dlhoročný príspevok k rozvoju jachtingu na Slovensku. 2015
Kvetoslava Antolová Strieborná plaketa SZJ Za dlhoročný príspevok k rozvoju jachtingu na Slovensku. 2015
Jozef Pollák Čestný člen SZJ Za dlhoročnú a úspešnú funkcionársku prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2015
Milan Boroš Bronzová plaketa SZJ za aktívnu rozhodcovskú činnosť a prácu v jachtingu 2014
Peter Šabo Strieborná plaketa SZJ za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj jachtingu 2014
Miloš Kotlárik Bronzová plaketa SZJ za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj námorného jachtingu 2014
Miroslav Kopp Bronzová plaketa SZJ za aktívnu rozhodcovskú činnosť a prácu v jachtingu 2014
Miroslav Mokáň Strieborná plaketa SZJ za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj jachtingu na Domaši 2014
Pavel Gaál Bronzová plaketa SZJ za aktívnu rozhodcovskú činnosť a prácu v jachtingu 2014
Christo Tursunov Čestný člen SZJ Za celoživotný rozvoj jachtingu na Slovensku. 2014
Jaromír Marynčák Čestný člen SZJ Za celoživotný rozvoj jachtingu na Slovensku. 2014
Alžbeta Horáková Zlatá plaketa SZJ za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť a aktívnu prácu v jachtingu 2013
Helena Pospíšilová Zlatá plaketa SZJ za dlhoročnú prácu v slovenskom jachtingu 2013
MUDr. Vladimír Porubský Zlatý odznak SOV Za významný celoživotný prínos k rozvoju športu, rozhodcovstva a olympionizmu 2011
Ing. Otakar Malý Zlatý odznak SOV Za významný celoživotný prínos k rozvoju športu, trénerstva a olympionizmu 2011
Ing. Patrik Pollák Zaslúžilý Majster športu Za dlhoročnú reprezentáciu Slovenskej republiky a výsledky dosahované na medzinárodnej úrovni. 2010
Ing. Dušan Vanický Bronzová plaketa SZJ Pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú a funkcionársku prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2010
Ladislav Kollár Čestný člen SZJ Pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú a funkcionársku prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2010
MUDr. Kvetoslava Antolová Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2009
Alžbeta Horáková Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2008
Ing. Elena Tomaschová Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2008
Ladislav Kollár Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2008
Ing. Oľga Pospíšilová Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2008
Zdenek Ráček Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2008
Ing. Alexander Lami Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2008
Ing. Sebastian Haltenberger Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2008
Jaromír Marynčák Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2008
MUDr. Vladimír Porubský Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu. 2008