Galéria cti

Meno Ocenenie Za ... Fotografia Rok
Igor Lehota bronzová plaketa za prácu vo VV SZJ, dlhoročnú funkcionársku činnosť na úrovni KVO a ALT, dlhoročnú rozhodcovskú činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku.   2017
Martin Mydlík bronzová plaketa za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku   2017
Michal Jančina bronzová plaketa za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku   2017
Igor Sloboda bronzová plaketa za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku   2017
Pavol Lopuchovský bronzová plaketa za dlhoročnú funkcionársku činnosť, popularizáciu jachtingu a spájanie vodných športov s ekologickými aktivitami   2017
Ján Hlavsa čestný člen za dlhoročnú funkcionársku činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku   2017
Peter Ružička pamätná plaketa za celoživotnú pretekársku kariéru pri príležitosti 70 narodenín   2017
Matej Brestovský bronzová plaketa za vytvorenie tréningového centra mládeže na Liptovskej Mare a aktívnu trénerskú činnosť   2017
Róbert Norulák pamätná plaketa za funkcionársku prácu v klube pri príležitosti 50 narodenín   2017
Ján Varga bronzová plaketa za dlhoročnú aktívnu pretekársku činnosť v okruhovom a námornom jachtingu, vytvorenie tréningového centra mládeže v Senci a aktívnu trénerskú činnosť   2017
Peter Mosný bronzová plaketa Za prácu vo VV SZJ, dlhoročnú trénerskú činnosť a rozvoj jachtingu na Slovensku.   2016
Jozef Hnilica bronzová plaketa Za prácu vo VV SZJ a rozvoj námorného jachtingu na Slovensku.   2016
Eva Baranová bronzová plaketa Za dlhoročnú funkcionársku činnosť na klubovej úrovni a rozvoj jachtingu na Slovensku.   2016
Michal Šatara bronzová plaketa Za prácu vo VV SZJ a rozvoj námorného jachtingu na Slovensku.   2016
Štefan Brestovský Bronzová plaketa SZJ Za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj jachtingu na Slovensku   2015
Kvetoslava Antalová Strieborná plaketa SZJ Za dlhoročný príspevok k rozvoju jachtingu na Slovensku   2015
Jozef Pollák čestný člen SZJ Pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú funkcionársku prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2015
Miroslav Bilka bronzová plaketa Za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj jachtingu na Slovensku.   2015
Dana Jančinová bronzová plaketa Za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj jachtingu na Slovensku.   2015
Štefan Brestovský bronzová plaketa Za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj jachtingu na Slovensku.   2015
Juraj Potucký bronzová plaketa Za dlhoročný príspevok k rozvoju jachtingu na Slovensku.   2015
Kvetoslava Antolová strieborná plaketa Za dlhoročný príspevok k rozvoju jachtingu na Slovensku.   2015
Jozef Pollák čestné členstvo Za dlhoročnú a úspešnú funkcionársku prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2015
Jaromír Marynčák čestný člen SZJ Za celoživotný rozvoj jachtingu na Slovensku.   2014
Christo Tursunov čestný člen SZJ Za celoživotný rozvoj jachtingu na Slovensku.   2014
Pavel Gaál bronzová plaketa SZJ za aktívnu rozhodcovskú činnosť a prácu v jachtingu   2014
Miroslav Mokáň strieborná plaketa SZJ za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj jachtingu na Domaši   2014
Miroslav Kopp bronzová plaketa SZJ za aktívnu rozhodcovskú činnosť a prácu v jachtingu   2014
Miloš Kotlárik bronzová plaketa SZJ za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj námorného jachtingu   2014
Peter Šabo strieborná plaketa SZJ za aktívnu činnosť v SZJ a rozvoj jachtingu   2014
Milan Boroš bronzová plaketa SZJ za aktívnu rozhodcovskú činnosť a prácu v jachtingu   2014
Helena Pospíšilová Zlatá plaketa SZJ za dlhoročnú prácu v slovenskom jachtingu   2013
Alžbeta Horáková zlatá plaketa SZJ za dlhoročnú rozhodcovskú činnosť a aktívnu prácu v jachtingu   2013
Ing. Otakar Malý zlatý odznak SOV Za významný celoživotný prínos k rozvoju športu, trénerstva a olympionizmu   2011
MUDr. Vladimír Porubský zlatý odznak SOV Za významný celoživotný prínos k rozvoju športu, rozhodcovstva a olympionizmu   2011
Ladislav Kollár čestný člen SZJ Pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú a funkcionársku prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2010
Ing. Dušan Vanický bronzová plaketa SZJ Pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú a funkcionársku prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2010
Ing. Patrik Pollák zaslúžilý Majster športu Za dlhoročnú reprezentáciu Slovenskej republiky a výsledky dosahované na medzinárodnej úrovni.   2010
MUDr. Kvetoslava Antolová Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2009
MUDr. Vladimír Porubský Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2008
Alžbeta Horáková Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2008
Ing. Elena Tomaschová Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2008
Ladislav Kollár Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2008
Ing. Oľga Pospíšilová Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2008
Zdenek Ráček Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2008
Ing. Alexander Lami Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2008
Ing. Sebastian Haltenberger Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2008
Jaromír Marynčák Zaslúžilý rozhodca Za dlhoročnú a úspešnú rozhodcovskú prácu, ktorá prispela k rozvoju slovenského jachtingu.   2008