Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2019

    Verzia pre tlač

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
Poradie pretekárov Všetky preteky 1 OPTIMIST 1079256 488 2212
Poradie pretekárov Všetky preteky 2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 733183 448 1637
Poradie pretekárov Všetky preteky 3 RACEBOARD 580375 211 2751
Poradie pretekárov Všetky preteky 4 VAURIEN 322498 133 2425
Poradie pretekárov Všetky preteky 5 RÁDIOM RIADENÉ PLACHETNICE 253321 132 1919
Poradie pretekárov Všetky preteky 6 ORC Club 157114 105 1496
Poradie pretekárov Všetky preteky 7 LASER RADIAL 152049 76 2001
Poradie pretekárov Všetky preteky 8 420 149268 69 2163
Poradie pretekárov Všetky preteky 9 MICRO CLASS 144309 55 2624
Poradie pretekárov Všetky preteky 10 FINN 137406 59 2329
Poradie pretekárov Všetky preteky 11 LASER 4.7 115745 53 2184
Poradie pretekárov Všetky preteky 12 BIC TECHNO 293 71889 42 1712
Poradie pretekárov Všetky preteky 13 NETRIEDOVÉ LODE 70191 73 962
Poradie pretekárov Všetky preteky 14 NÁMORNÉ JACHTY 53023 14 3787
Poradie pretekárov Všetky preteky 15 LASER STANDARD 29640 14 2117
Poradie pretekárov Všetky preteky 16 NEIL PRIDE RS:X 7946 5 1589
Poradie pretekárov Všetky preteky 17 ORC International 3618 9 402

    Verzia pre tlač