Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2017

    Verzia pre tlač

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
Poradie pretekárov Všetky preteky 1 OPTIMIST 536495 255 2104
Poradie pretekárov Všetky preteky 2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 450439 233 1933
Poradie pretekárov Všetky preteky 3 RACEBOARD 270926 113 2398
Poradie pretekárov Všetky preteky 4 MICRO CLASS 108623 50 2172
Poradie pretekárov Všetky preteky 5 LASER RADIAL 98680 39 2530
Poradie pretekárov Všetky preteky 6 BIC TECHNO 293 92275 56 1648
Poradie pretekárov Všetky preteky 7 420 77610 38 2042
Poradie pretekárov Všetky preteky 8 VAURIEN 65540 33 1986
Poradie pretekárov Všetky preteky 9 FINN 44200 23 1922
Poradie pretekárov Všetky preteky 10 NETRIEDOVÉ LODE 19436 22 883
Poradie pretekárov Všetky preteky 11 ORC Club 13235 5 2647
Poradie pretekárov Všetky preteky 12 LASER 4.7 9545 4 2386
Poradie pretekárov Všetky preteky 13 LASER STANDARD 4903 2 2452
Poradie pretekárov Všetky preteky 14 RS FEVA 956 3 319

    Verzia pre tlač