Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2019

    Verzia pre tlač

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
Poradie pretekárov Všetky preteky 1 OPTIMIST 1004340 457 2198
Poradie pretekárov Všetky preteky 2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 731713 447 1637
Poradie pretekárov Všetky preteky 3 RACEBOARD 565060 204 2770
Poradie pretekárov Všetky preteky 4 VAURIEN 312806 129 2425
Poradie pretekárov Všetky preteky 5 LASER RADIAL 151039 75 2014
Poradie pretekárov Všetky preteky 6 MICRO CLASS 144309 55 2624
Poradie pretekárov Všetky preteky 7 ORC Club 138714 93 1492
Poradie pretekárov Všetky preteky 8 FINN 127801 54 2367
Poradie pretekárov Všetky preteky 9 420 122040 58 2104
Poradie pretekárov Všetky preteky 10 LASER 4.7 115745 53 2184
Poradie pretekárov Všetky preteky 11 BIC TECHNO 293 69604 40 1740
Poradie pretekárov Všetky preteky 12 NETRIEDOVÉ LODE 57725 41 1408
Poradie pretekárov Všetky preteky 13 NÁMORNÉ JACHTY 29068 4 7267
Poradie pretekárov Všetky preteky 14 LASER STANDARD 24979 11 2271
Poradie pretekárov Všetky preteky 15 NEIL PRIDE RS:X 7946 5 1589
Poradie pretekárov Všetky preteky 16 ORC International 3618 9 402

    Verzia pre tlač