Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2020

    Verzia pre tlač

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
Poradie pretekárov Všetky preteky 1 OPTIMIST 380027 216 1759
Poradie pretekárov Všetky preteky 2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 317572 237 1340
Poradie pretekárov Všetky preteky 3 RACEBOARD 203160 82 2478
Poradie pretekárov Všetky preteky 4 VAURIEN 183162 78 2348
Poradie pretekárov Všetky preteky 5 BIC TECHNO 293 129473 52 2490
Poradie pretekárov Všetky preteky 6 420 57672 31 1860
Poradie pretekárov Všetky preteky 7 LASER 4.7 42937 31 1385
Poradie pretekárov Všetky preteky 8 LASER RADIAL 31031 13 2387
Poradie pretekárov Všetky preteky 9 FINN 29220 15 1948
Poradie pretekárov Všetky preteky 10 29er 8336 18 463
Poradie pretekárov Všetky preteky 11 MICRO CLASS 7788 11 708
Poradie pretekárov Všetky preteky 12 NEIL PRIDE RS:X 4603 2 2302
Poradie pretekárov Všetky preteky 13 470 1912 6 319
Poradie pretekárov Všetky preteky 14 LASER STANDARD 956 3 319

    Verzia pre tlač