Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2019

    Verzia pre tlač

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
Poradie pretekárov Všetky preteky 1 OPTIMIST 901204 405 2225
Poradie pretekárov Všetky preteky 2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 571941 376 1521
Poradie pretekárov Všetky preteky 3 RACEBOARD 457323 156 2932
Poradie pretekárov Všetky preteky 4 VAURIEN 312806 129 2425
Poradie pretekárov Všetky preteky 5 ORC Club 138714 93 1492
Poradie pretekárov Všetky preteky 6 LASER RADIAL 134280 64 2098
Poradie pretekárov Všetky preteky 7 MICRO CLASS 106229 41 2591
Poradie pretekárov Všetky preteky 8 LASER 4.7 101571 49 2073
Poradie pretekárov Všetky preteky 9 FINN 99924 41 2437
Poradie pretekárov Všetky preteky 10 420 92840 44 2110
Poradie pretekárov Všetky preteky 11 BIC TECHNO 293 59999 35 1714
Poradie pretekárov Všetky preteky 12 NETRIEDOVÉ LODE 48345 31 1560
Poradie pretekárov Všetky preteky 13 NÁMORNÉ JACHTY 29068 4 7267
Poradie pretekárov Všetky preteky 14 LASER STANDARD 23224 10 2322
Poradie pretekárov Všetky preteky 15 NEIL PRIDE RS:X 7946 5 1589
Poradie pretekárov Všetky preteky 16 ORC International 3618 9 402

    Verzia pre tlač