Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2018

    Verzia pre tlač

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
Poradie pretekárov Všetky preteky 1 OPTIMIST 117807 54 2182
Poradie pretekárov Všetky preteky 2 FINN 46174 22 2099
Poradie pretekárov Všetky preteky 3 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 27680 8 3460
Poradie pretekárov Všetky preteky 4 LASER STANDARD 21178 10 2118
Poradie pretekárov Všetky preteky 5 420 21122 16 1320
Poradie pretekárov Všetky preteky 6 RÁDIOM RIADENÉ PLACHETNICE 18123 18 1007
Poradie pretekárov Všetky preteky 7 LASER 4.7 18117 10 1812
Poradie pretekárov Všetky preteky 8 LASER RADIAL 7110 5 1422
Poradie pretekárov Všetky preteky 9 BIC TECHNO Plus 5019 3 1673

    Verzia pre tlač