Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2017

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
1 OPTIMIST 1054631 489 2157
2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 968961 584 1659
3 RACEBOARD 601530 228 2638
4 LASER RADIAL 195710 74 2645
5 MICRO CLASS 192798 77 2504
6 BIC TECHNO 293 188742 104 1815
7 VAURIEN 169864 74 2295
8 FINN 100237 50 2005
9 RÁDIOM RIADENÉ PLACHETNICE 98021 56 1750
10 420 92978 48 1937
11 NETRIEDOVÉ LODE 29541 45 656
12 LASER 4.7 25457 10 2546
13 LASER STANDARD 23844 13 1834
14 470 21864 9 2429
15 ORC Club 17090 8 2136
16 BIC TECHNO Plus 15287 4 3822
17 RS FEVA 956 3 319