Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2018

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
1 OPTIMIST 1037493 469 2212
2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 962626 500 1925
3 RACEBOARD 515981 200 2580
4 VAURIEN 218821 121 1808
5 420 155376 73 2128
6 FINN 134285 60 2238
7 MICRO CLASS 129515 50 2590
8 LASER RADIAL 115136 56 2056
9 LASER 4.7 105884 59 1795
10 BIC TECHNO Plus 77986 50 1560
11 BIC TECHNO 293 61419 30 2047
12 LASER STANDARD 55854 27 2069
13 RÁDIOM RIADENÉ PLACHETNICE 45675 27 1692
14 NETRIEDOVÉ LODE 37092 41 905
15 ORC International 13008 16 813