Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2018

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
1 OPTIMIST 402308 172 2339
2 RACEBOARD 153134 64 2393
3 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 140526 75 1874
4 FINN 60502 26 2327
5 VAURIEN 47905 23 2083
6 LASER RADIAL 43435 23 1888
7 MICRO CLASS 35750 17 2103
8 LASER STANDARD 29338 16 1834
9 LASER 4.7 27722 15 1848
10 420 21122 16 1320
11 BIC TECHNO Plus 19273 12 1606
12 RÁDIOM RIADENÉ PLACHETNICE 18123 18 1007
13 BIC TECHNO 293 15410 6 2568
14 ORC International 13008 16 813