Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2018

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
1 OPTIMIST 1100872 501 2197
2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 1009362 528 1912
3 RACEBOARD 517092 202 2560
4 VAURIEN 218821 121 1808
5 MICRO CLASS 164084 67 2449
6 420 155376 73 2128
7 RÁDIOM RIADENÉ PLACHETNICE 149967 106 1415
8 FINN 143908 62 2321
9 LASER RADIAL 115136 56 2056
10 ORC Club 114618 71 1614
11 LASER 4.7 105884 59 1795
12 BIC TECHNO Plus 77986 50 1560
13 BIC TECHNO 293 63452 31 2047
14 LASER STANDARD 58472 28 2088
15 NETRIEDOVÉ LODE 46690 55 849
16 NÁMORNÉ JACHTY 34583 3 11528
17 ORC International 13008 16 813