Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2018

    Verzia pre tlač

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
Poradie pretekárov Všetky preteky 1 OPTIMIST 1100872 501 2197
Poradie pretekárov Všetky preteky 2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 1009362 528 1912
Poradie pretekárov Všetky preteky 3 RACEBOARD 517092 202 2560
Poradie pretekárov Všetky preteky 4 VAURIEN 218821 121 1808
Poradie pretekárov Všetky preteky 5 MICRO CLASS 164084 67 2449
Poradie pretekárov Všetky preteky 6 420 155376 73 2128
Poradie pretekárov Všetky preteky 7 RÁDIOM RIADENÉ PLACHETNICE 149967 106 1415
Poradie pretekárov Všetky preteky 8 FINN 143908 62 2321
Poradie pretekárov Všetky preteky 9 LASER RADIAL 115136 56 2056
Poradie pretekárov Všetky preteky 10 ORC Club 114618 71 1614
Poradie pretekárov Všetky preteky 11 LASER 4.7 105884 59 1795
Poradie pretekárov Všetky preteky 12 BIC TECHNO Plus 77986 50 1560
Poradie pretekárov Všetky preteky 13 BIC TECHNO 293 63452 31 2047
Poradie pretekárov Všetky preteky 14 LASER STANDARD 58472 28 2088
Poradie pretekárov Všetky preteky 15 NETRIEDOVÉ LODE 46690 55 849
Poradie pretekárov Všetky preteky 16 NÁMORNÉ JACHTY 34583 3 11528
Poradie pretekárov Všetky preteky 17 ORC International 13008 16 813

    Verzia pre tlač