Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2019

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
1 OPTIMIST 1080733 489 2210
2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 751189 469 1602
3 RACEBOARD 580375 211 2751
4 VAURIEN 322498 133 2425
5 RÁDIOM RIADENÉ PLACHETNICE 281122 147 1912
6 ORC Club 160504 110 1459
7 LASER RADIAL 152049 76 2001
8 420 149268 69 2163
9 MICRO CLASS 144309 55 2624
10 FINN 137406 59 2329
11 LASER 4.7 115745 53 2184
12 NETRIEDOVÉ LODE 74048 77 962
13 BIC TECHNO 293 72289 43 1681
14 NÁMORNÉ JACHTY 69757 19 3671
15 LASER STANDARD 29640 14 2117
16 NEIL PRIDE RS:X 7946 5 1589
17 29er 4032 8 504
18 ORC International 3618 9 402