Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2019

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
1 OPTIMIST 901204 405 2225
2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 571941 376 1521
3 RACEBOARD 457323 156 2932
4 VAURIEN 312806 129 2425
5 ORC Club 138714 93 1492
6 LASER RADIAL 134280 64 2098
7 MICRO CLASS 106229 41 2591
8 LASER 4.7 101571 49 2073
9 FINN 99924 41 2437
10 420 92840 44 2110
11 BIC TECHNO 293 59999 35 1714
12 NETRIEDOVÉ LODE 48345 31 1560
13 NÁMORNÉ JACHTY 29068 4 7267
14 LASER STANDARD 23224 10 2322
15 NEIL PRIDE RS:X 7946 5 1589
16 ORC International 3618 9 402