Rok : 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2019

    Verzia pre tlač

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
Poradie pretekárov Všetky preteky 1 OPTIMIST 1080733 489 2210
Poradie pretekárov Všetky preteky 2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 751189 469 1602
Poradie pretekárov Všetky preteky 3 RACEBOARD 580375 211 2751
Poradie pretekárov Všetky preteky 4 VAURIEN 322498 133 2425
Poradie pretekárov Všetky preteky 5 RÁDIOM RIADENÉ PLACHETNICE 281122 147 1912
Poradie pretekárov Všetky preteky 6 ORC Club 160504 110 1459
Poradie pretekárov Všetky preteky 7 LASER RADIAL 152049 76 2001
Poradie pretekárov Všetky preteky 8 420 149268 69 2163
Poradie pretekárov Všetky preteky 9 MICRO CLASS 144309 55 2624
Poradie pretekárov Všetky preteky 10 FINN 137406 59 2329
Poradie pretekárov Všetky preteky 11 LASER 4.7 115745 53 2184
Poradie pretekárov Všetky preteky 12 NETRIEDOVÉ LODE 74048 77 962
Poradie pretekárov Všetky preteky 13 BIC TECHNO 293 72289 43 1681
Poradie pretekárov Všetky preteky 14 NÁMORNÉ JACHTY 69757 19 3671
Poradie pretekárov Všetky preteky 15 LASER STANDARD 29640 14 2117
Poradie pretekárov Všetky preteky 16 NEIL PRIDE RS:X 7946 5 1589
Poradie pretekárov Všetky preteky 17 29er 4032 8 504
Poradie pretekárov Všetky preteky 18 ORC International 3618 9 402

    Verzia pre tlač