Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2023

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
1 OPTIMIST 1416172 639 2216
2 RACEBOARD 532869 191 2790
3 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 485559 331 1467
4 420 258038 144 1792
5 VAURIEN 236958 96 2468
6 29er 221559 116 1910
7 FINN 129726 48 2703
8 RÁDIOM RIADENÉ PLACHETNICE 125319 70 1790
9 LASER RADIAL 104951 46 2282
10 NETRIEDOVÉ LODE 74289 52 1429
11 LASER STANDARD 65298 38 1718
12 LASER 4.7 64149 42 1527
13 BIC TECHNO Plus 19210 10 1921
14 ORC Club 18097 6 3016
15 BIC TECHNO 293 12384 6 2064