Hodnotenie asociácií lodných tried za rok 2023

Por. Lodná trieda Body Štarty B / Š
1 OPTIMIST 1412330 633 2231
2 KAJUTOVÉ PLACHETNICE 531969 361 1474
3 RACEBOARD 481872 185 2605
4 420 258038 144 1792
5 VAURIEN 236958 96 2468
6 29er 221559 116 1910
7 FINN 129924 48 2707
8 LASER RADIAL 104951 46 2282
9 NETRIEDOVÉ LODE 74289 52 1429
10 RÁDIOM RIADENÉ PLACHETNICE 74159 42 1766
11 LASER STANDARD 65298 38 1718
12 LASER 4.7 64149 42 1527
13 BIC TECHNO Plus 19210 10 1921
14 ORC Club 18097 6 3016
15 BIC TECHNO 293 12384 6 2064