Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2020

Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí
Por. Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 316 166 Robert Kubín 3647 3647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 103 432 Ondrej Szitás 3326 3326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 223 194 Matej Štefaničiak 2570 2570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 103 428 Jakub Pribylka 941 941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 223 136 Leo Slosiar 712 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0