Pridanie výsledkov zahraničných pretekov
Pri zadávaní výsledkov budete musieť zadať ČTK (číslo termínového kalendára) pretekov. Pred tým než začnete s pridávaním výsledkov pretekov skontrolujte v termínovom kalendári, či preteky ktorých výsledky chcete zverejniť už majú pridelené ČTK.
!!! Pozor na nastavenie filtra pri zobrazení termínového kalendára. V termínovom kalendári je východzí filter nastavený tak, že vidíte iba preteky ktorých dátum začiatku je väčší ako aktuálny dátum. Pre zobrazenie pretekov, ktoté sa už konali nastavte v dolnej časti stránky hodnotu filtra "v čase od" na hodnotu dátumu pred začiatkom pretekov, ktorých výsledky chcete zverejniť.
Ak preteky, ktorých výsledky chcete zverejniť nie sú v termínovom kalendári, budete musieť najskôr vložiť nové preteky do termínového kalendára.
Dočasne pridelené ČTK si dobre zapamätajte, pretože do okamuhu verifikácie predsedom Súťažnej komisie nebudú tieto preteky v termínovom kalendári zobrazené.
Sú zahraničné preteky, ktorých výsledky chcete zverejniť, v termínovom kalendári? (poznáte ČTK pretekov?) Áno
Nie