Rok : 2003 2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |2011 | 2012|2013 |2014 |2015  |po roku 2015 |

Najlepší jachtár roka 2012

Najlepším jachtárom roka 2012 a zároveň najlepším jachtárom roka 2012 v kategórii okruhový jachting - žiactvo a v kategórii okruhový jachting - ženy sa stala

Kecskesová Michaela

      Michaela Kecskesová, JK Tatran Bratislava
     (detailné informácie o jej výkonoch môžete získať tu

Najlepším jachtárom roka 2012 v kategórii okruhový jachting - muži sa stal

Pollák Patrik

      Patrik Pollák, Akademik TU Košice
     (detailné informácie o jeho výkonoch môžete získať tu

Najlepším jachtárom roka 2012 v kategóriách okruhový jachting - dorast sa stal

Bilka Adam

      Adam Bilka, JK Tatran Bratislava
       (detailné informácie o jeho výkonoch môžete získať tu

Najlepším jachtárom roka 2012 v kategórii námorný jachting a kajutový jachting sa stal

Mosný Peter

      Peter Mosný, FYC Slovakia
            (detailné informácie o jeho výkonoch môžete získať tu