Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 000 - Výkonný výbor SZJ
Funkcia : predseda Trénerskej rady
Meno : Giedrius Alksnevičius
Adresa : Herlianska 503
Obec : Vranov nad Topžou
PSČ : 093 03
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : +421 917 870124
E-mail : gltsailing@gmail.com
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :