Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 000 - Výkonný výbor SZJ
Funkcia : zástupca ALT námorný a kajutový jachting
Meno : Zdenek Csuday
Adresa : ul. Sama Chalupku 6
Obec : Zvolen
PSČ : 960 01
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : +421 911 119 899
E-mail : csudayzdenek@gmail.com
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :