Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 000 - Výkonný výbor SZJ
Funkcia : predseda Súažnej komisie
Meno : Adam Brestovský
Adresa : Murgašova 7
Obec : Ružomberok
PSČ : 034 01
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0903 261 477
E-mail : brestovsky@sailing.sk
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :