Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 000 - Výkonný výbor SZJ
Funkcia : zástupca ALT okruhový jachting
Meno : Zuzana Brestovská
Adresa : Bobrovec 402
Obec : Bobrovec
PSČ : 032 21
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0904 442 545
E-mail : zuzana.brestovska@gmail.com
WWW :
Zuzana Brestovská
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :