Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 002 - Revízna komisia SZJ
Funkcia : člen Kontrolnej komisie
Meno : Iveta Beránková
Adresa : Paterovo nám. 7
Obec : Košice
PSČ : 040 11
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0905 692 552
E-mail : ivetka.berankova@gmail.com
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :