Kontakty

Počet kontaktov : 3

Subjekt : 108 - Slovakia Yacht Klub Trenčín
Funkcia : Kontaktná osoba
Meno : Slovakia Yacht Klub Trenčín
Adresa : ul.Legionárska 6972
Obec : Trenčín
PSČ : 911 01
Tel.práca : 032 6523 959
Tel.domov : 032 7432 227
Fax : 032 6523 959
Mobil : 0903 229 365
E-mail :
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Funkcia : predseda
Meno : Richard Centový
Adresa : Pred poľom
Obec : Trenčín
PSČ : 911 01
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0905 637 256
E-mail : richardcentovy@azet.sk
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Funkcia : Hospodár klubu
Meno : Ján Sedlák
Adresa : K dolnej stanici 19
Obec : Trenčín
PSČ : 911 01
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0905 262 102
E-mail :
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :