Kontakty

Počet kontaktov : 3

Subjekt : 110 - TJ Sĺňava Piešťany - jachtársky oddiel
Funkcia : Kontaktná osoba a Predseda výboru
Meno : Tomáš Ilenčík
Adresa : Rekreačná 5
Obec : Piešťany
PSČ : 921 01
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : +421 911 045 567
E-mail : info@ycslnava.sk
WWW : www.ycslnava.sk
Obálka C5 (162x229 mm)
Funkcia : Tajomník výboru
Meno : Matej Siebert
Adresa : Rekreačná 5
Obec : Piešťany
PSČ : 921 01
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : +421 903 611 042
E-mail : siebert@siaberttalas.com
WWW : www.ycslnava.sk
Obálka C5 (162x229 mm)
Funkcia : Podpredseda výboru
Meno : Marek Čulen
Adresa : Rekreačná 5
Obec : Piešťany
PSČ : 921 01
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : +421 908 160 789
E-mail : marekculen@gmail.com
WWW : www.ycslnava.sk
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :