Kontakty

Počet kontaktov : 4

Subjekt : 207 - Jachtársky klub Liptovská Mara
Funkcia : Kontaktná osoba - Predseda
Meno : Antolová Kveta
Adresa : Nábrežie 4.apríla 1868/19
Obec : Liptovský Mikuláš
PSČ : 031 01
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0904 444 649
E-mail : kvetaantolova@gmail.com
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Funkcia : Tajomník
Meno : Ing. Ábel Marian
Adresa : Pod dielom 79
Obec : Liptovská Ondrášová
PSČ : 031 0ť
Tel.práca : 044 5204 305
Tel.domov : 044 5522 488
Fax :
Mobil : 0903 550 890
E-mail : m.abel@madacom.sk
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Funkcia : Hospodár klubu
Meno : Antol Vladimír
Adresa : Nábrežie A.Stodolu 1747/30
Obec : Liptovský Mikuláš
PSČ : 031 01
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0915 746 225
E-mail : vlado@4d.sk
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Funkcia : Tréner klubu
Meno : Karel Navara
Adresa : Fraňa Kráľa 485
Obec : Liptovský Hrádok
PSČ : 033 01
Tel.práca :
Tel.domov : 044 5222 248
Fax :
Mobil : 0903 814 805
E-mail : k.navara@mag-net.sk
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :