Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 234 - Klub Jachtingu ORAVA
Funkcia : Kontaktná osoba a predseda klubu
Meno : Igor Lehota
Adresa : Komenského 501/28
Obec : Námestovo
PSČ : 02901
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0905/397986
E-mail : igor@leka.sk
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :