Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 238 - Kolotočári, o.z.
Funkcia : kontaktná osoba
Meno : Šurín Peter
Adresa : Záhrebská 2
Obec : Bratislava
PSČ : 811 05
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0911053040
E-mail : peter.surin@kolotocari.sk
WWW : www.kolotocari.sk
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :