Kontakty

Počet kontaktov : 1

Subjekt : 301 - Jacht Klub Prešov
Funkcia : Kontaktná osoba - predseda
Meno : Martin Ježko
Adresa : Mukačevská 4814/10
Obec : Prešov
PSČ : 080 01
Tel.práca :
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0918 311 996
E-mail : martin.jezko@gmail.com
WWW :
Martin Ježko
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :