Kontakty

Počet kontaktov : 2

Subjekt : 320 - Jachtársky klub Domaša Požany
Funkcia : Kontaktná osoba - Predseda klubu
Meno : Anna Trenčéniová
Adresa : Vranovská 4
Obec : Prešov
PSČ : 080 06
Tel.práca : 051 7460 412
Tel.domov :
Fax : 051 7460 470
Mobil : 0907 574 949
E-mail : a.trenceniova@zoznam.sk
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Funkcia : Hospodár a hlavný tréner
Meno : Karol Trenčéni
Adresa : Haburská 4
Obec : Prešov
PSČ : 080 06
Tel.práca : 051 7733 437
Tel.domov :
Fax :
Mobil : 0905 815 884
E-mail :
WWW :
Obálka C5 (162x229 mm)
Vyberte zo zoznamu subjekt
Subjekt :