Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 209 - Rýchle plachty - preložený
Miesto a dátum : Orava, 12.09.2021
Usporiadateľ : TJ Motor Yacht NO
Riaditeľ preteku : Benček Jozef
Hlavný rozhodca : Benček Vladimír
Rozhodcovia : NULL
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 2
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 2
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 676 Benček Marek 213 155 41 2011 1* 1 1 1 1 4 1600 20
2. SVK 6543 Krasňanová Lucia 213 152 42 2011 3* 2 2 3 2 9 998 40
3. SVK 863 Benčeková Diana 213 125 42 2011 2 3 4* 2 4 11 646 60
4. SVK 10002 Polťáková Barbora 213 156 42 2011 4* 4 3 4 3 14 396 80
5. SVK 1 Krasňan Róbert 213 153 41 2011 5 5 DNC* DNC DNC 22 202 100