Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 265 - Modra stuha
Miesto a dátum : Liptovská Mara, 29.09.2018
Usporiadateľ : Limar LM a Trim Zvolen
Riaditeľ preteku : Štefan Brestovský
Hlavný rozhodca : Brestovský Štefan
Rozhodcovia : NULL
Trieda : KJP - Kajutové plachetnice   Koef.vypís. : 2
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 2
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 Body Log.body %
1. SVK 3 Fedor Bohumil 130 002 1 1964 1 1 1600 20
Fedorová Jana 130 008 2 1988  
Fedorova Andrea Veronika 130 032 22 2001  
2. SVK 4 Antol Vladimír 207 039 1 1970 2 2 998 40
3. SVK 2 Drengubiak Vladimír 223 120 1 1975 3 3 646 60
Drengubiak Patrik 223 119 41 2007  
Esteves André 223 177 1 1977  
Šimko Gabriel 223 077 1 1969  
4. SVK 350034 Ružička Pavel 215 003 1 1975 4 4 396 80
Ružička Peter 215 043 1 1947  
Hlavsa Ján 215 023 1 1951  
5. SVK 1 Navara Karel 207 198 1 1942 5 5 202 100
Navara Branislav 207 200 1 1973  
Navara Marko 207 202 11 1997