Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 6014 - Slasky Puchar Optimista
Miesto a dátum : Rybnik (POL), 19.04.2008 - 20.04.2008
Usporiadateľ : POL
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT - A   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 46 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 Body Log.body %
2. SVK 986 Baran Maroš 205 190 31 2 3 9 14 7315 4
32. SVK 780 Kraker Branimír 205 228 41 41 25 26 92 1295 70
33. SVK 917 Borošová Soňa 103 299 32 21 OCS 27 95 1225 72
38. SVK 331 Vaďurová Dominika 101 478 32 25 28 OCS 100 920 83
40. SVK 992 Babjaková Miriam 215 132 32 38 29 37 104 810 87
46. SVK 98 Naništová Marcela 205 237 32 DNF 41 42 130 505 100
Trieda : OPT - B   Koef.vypís. : 4
Počet lodí / krajin: 60 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 6
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 Body Log.body %
54. SVK 849 Naništová Natália 205 235 42 DNF 55 52 170 882 90