Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 102 - Krištáľový pohár
Miesto a dátum : Senec, 22.04.2006 - 23.04.2006
Usporiadateľ : Slovan Bratislava
Riaditeľ preteku : Ing. Ľubo Porubský
Hlavný rozhodca : Ing. Michal Jančina
Rozhodcovia : Zuzana Kančevová, RNDr.Dana Jančinová, Ing. Ivana Puchoňová
Trieda : 420   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 0 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 0
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. Body Log.body %
1. CZE 50774 Mayerbergerová Ilona cze 001 22 0 0 0
Huková Tereza cze 002 22  
2. SVK 1 Feriancová Eva 101 475 22 0 0 0
Sadílková Terezka 101 483 32  
3. SVK 8 Puchoň Milan 101 122 11 0 0 0
Puchoň Lukáš 101 466 21  
4. SVK 17 Malatinský Tomáš 105 032 11 0 0 0
Lichtner Juraj 105 227 41  
5. SVK 81 Görfölová Linda 101 487 22 0 0 0
Jančinová Hanka 101 470 22  
6. SVK 20333 Bilková Júlia 103 189 12 0 0 0
Bilka Miroslav 103 269 11  
7. SVK 20370 Palmaj Peter 105 223 11 0 0 0
Mosný Martin 105 211 31  
8. SVK 20371 Lichtnerová Dana 105 002 12 0 0 0
Lichtnerová Barbora 105 226 32  
9. SVK 50434 Križan Marko 103 293 21 0 0 0
Porubský Michal 101 465 21  
10. SVK 50747 Porubec Ondrej 105 215 11 0 0 0
Malatinský Michal 105 205 21  
11. SVK 51901 Kachnič Branislav 105 201 21 0 0 0
Rosmány Andrej 104 355 21  
Trieda : EUR   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 0 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 0
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. Body Log.body %
1. SVK 1 Lipenský Martin 223 038 21 0 0 0
2. SVK 6 Varga Ján 103 188 11 0 0 0
3. SVK 9 Králiková Zuzka 204 113 22 0 0 0
4. SVK 16 Lipenská Lea 223 039 22 0 0 0
5. SVK 19 Babjaková Radka 215 114 22 0 0 0
Trieda : LAR   Koef.vypís. : 3
Počet lodí / krajin: 0 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 0
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. Body Log.body %
1. SVK 3 Sadílková Katka 101 439 12 0 0 0
2. SVK 155046 Norulák Dávid 103 290 21 0 0 0
3. SVK 180759 Andel Michal 103 313 11 0 0 0
Trieda : OPT   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 0 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 0
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. Body Log.body %
1. SVK 31 Babjaková Miriam 215 132 42 0 0 0
2. SVK 81 Sigetová Diana 110 387 32 0 0 0
3. SVK 278 Puchoň Erik 101 468 31 0 0 0
4. SVK 700 Bilka Adam 103 297 31 0 0 0
5. SVK 710 Borošová Soňa 103 299 32 0 0 0
6. SVK 817 Ferianec Adam 101 522 41 0 0 0
7. SVK 888 Dudejová Dominika 110 389 32 0 0 0
8. SVK 915 Siget Richard 110 384 31 0 0 0
9. SVK 917 Orlovská Martina 110 385 32 0 0 0
10. SVK 918 Nosko Ľubomír 110 371 31 0 0 0
11. SVK 919 Görföl Tomáš 101 488 31 0 0 0
12. SVK 999 Matuška Dušan 110 388 31 0 0 0