Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 255 - O pohar strostu L.Trnovca
Miesto a dátum : Liptovská Mara, 05.07.2014 - 06.07.2014
Usporiadateľ : JK Liptovska Mara
Riaditeľ preteku : Kvetoslava Antolová
Hlavný rozhodca : Sloboda Igor
Rozhodcovia : Kopp Miroslav, Oršula Peter
Trieda : KJP - Kajutové plachetnice   Koef.vypís. : 2
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 1
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 Body Log.body %
1. SVK TRIM Csuday Zdenek 224 002 11 1 1 800 20
Rolíková Katarína 224 040 12  
2. SVK windla Brestovský Štefan 223 001 11 2 2 499 40
Drengubiak Vladimír 223 120 11  
Drengubiak Patrik 223 119 41  
3. SVK VIKO Šimko Gabriel 223 077 11 3 3 323 60
Babjak Marián 215 131 11  
4. SVK ADRIA Machovec Dezider 223 052 11 4 4 198 80
Machovcová Adriána 223 053 12  
Mikita Alexander 223 089 11  
5. SVK KOBRA Kocan Ivan 223 104 11 DNF 6 101 100
Franeková Anna 223 106 12  
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 12 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. SVK 275 Beránková Karolína 316 156 32 1* 1 1 1 1 1 5 5900 8
2. SVK 676 Benceková Sona 233 005 42 3 2 4 4 5* 2 15 4395 17
3. SVK 992 Sopúch Samuel 301 164 31 7* 3 2 2 4 4 15 3515 25
4. SVK 769 Kecskésová Nikola 103 367 32 2 OCS* 5 3 2 8 20 2890 33
5. SVK 780 Oršula Jakub 223 092 41 6* 6 6 6 3 3 24 2405 42
6. SVK 331 Miškov Alexander 223 116 41 5 8* 3 5 7 6 26 2010 50
7. SVK 886 Melišová Janka 103 366 42 4 4 7* 7 6 7 28 1675 58
8. SVK 31 Franek Richard 223 109 41 8 7 9* 9 8 5 37 1385 67
9. SVK 920 Bednár Adam 205 252 41 9 5 8 10 9 DNF* 41 1130 75
10. SVK 705 Mika Viktor 223 114 41 10 9 11* 8 11 9 47 900 83
11. SVK 541 Brestovský Oliver 223 110 41 11* 10 10 11 10 10 51 695 92
12. SVK 1287 Hollý Daniel 223 117 41 12 11 12 12 12 DNF* 59 505 100
Trieda : VAU - Vaurien   Koef.vypís. : 5
Počet lodí / krajin: 6 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 5
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 Body Log.body %
1. SVK 28636 Brestovský Adam 223 003 11 3* 1 1 2 2 6 4395 17
Benceková Rebeka Mária 233 004 32  
2. SVK 35870 Hlavsa Ján 215 023 11 1 2 2 1 3* 6 2890 33
Barényiová Karolína 215 167 12  
3. SVK 36031 Ružička Pavel 215 003 11 4* 3 3 3 1 10 2010 50
Bobulová Anna 215 198 12  
4. SVK 36261 Barényi Samuel 215 168 11 2 4 4 4 DNF* 14 1385 67
Barényi Stanislav 215 200 11  
5. SVK 36036 Abonyi Peter 223 049 11 5 5 5 5 DNF* 20 900 83
Martinček Róbert 900 017 11  
6. SVK 870 Bencek Vladimír 233 001 11 DNC* DNC DNC DNC 4 25 505 100
Benceková Ingrid 233 002 12