Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 916 - LS Stred IV
Miesto a dátum : Liptovská Mara, 17.05.2014 - 18.05.2014
Usporiadateľ : M.Babjak,M.Brestovsky
Riaditeľ preteku : Matej Brestovský
Hlavný rozhodca : Babjak Marián
Rozhodcovia : NULL
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 2
Počet lodí / krajin: 5 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 2
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 2 3 4 5 6 Body Log.body %
1. SVK 780 Benčeková Soňa 233 005 42 1 1 1 2* 1 1 5 1600 20
2. SVK 541 Brestovský Oliver 223 110 41 3 5* 2 1 3 3 12 998 40
3. SVK 1287 Miškov Alexander 223 116 41 4* 3 4 3 2 2 14 646 60
4. SVK 705 Mika Viktor 223 114 41 2 2 3 4 5* 4 15 396 80
5. SVK 31 Hollý Daniel 223 117 41 5* 4 5 5 4 5 23 202 100