Verzia pre tlač

Výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 5046 - MČR TEAM RACE Q
Miesto a dátum : Vltava Praha (CZE), 04.11.2016 - 06.11.2016
Usporiadateľ : CZE
Riaditeľ preteku :
Hlavný rozhodca :
Rozhodcovia :
Trieda : OPT - Team Race   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 14 / 3   Rozjazdy Koef.prizn. : 7
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. Body Log.body %
9. SVK 1 Malina Zdenek Alex 101 595 31 2002 9 2050 64
Szitás Ondrej 103 432 41 2004  
Miškov Alexander 223 116 31 2002  
13. SVK 2 Kocanová Barbora 223 108 42 2004 13 932 93
Brestovský Oliver 223 110 41 2008  
Benčeková Soňa 233 005 32 2002  
Linky na úplnú výsledkovú listinu:
http://www.sailing.cz/zavody.php?ctl=161120&sezona=2016&lod_t=38&nazev_lt=Team%20Racing%20-%20Q