Verzia pre tlač

Neoficiálna výsledková listina pretekov v jachtingu
 
Pretek : ČTK 2003 - Letný náborový tábor 3
Miesto a dátum : Gabčíkovo, 29.07.2019 - 02.08.2019
Usporiadateľ : Michal Andel
Riaditeľ preteku : NULL
Hlavný rozhodca : NULL
Rozhodcovia : NULL
Trieda : NL - Netriedové lode   Koef.vypís. :
Počet lodí / krajin: 3 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 1
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 Body Log.body %
1. SVK 1 Andel Michal 103 313 1 1988 1 1 578 33
Kolenčiak Nikola 105 381 42 2012  
2. SVK 2 Várady Noel 106 005 31 2004 2 2 277 67
Vojs Martin 105 383 41 2008  
3. SVK 3 Kecskésová Nikola 103 367 22 2000 3 3 101 100
Durdík Alena 105 385 42 2010  
Trieda : OPT - Optimist   Koef.vypís. : 2
Počet lodí / krajin: 6 / 1   Rozjazdy Koef.prizn. : 1
Por. Plachta Posádka Reg.číslo Rok nar. 1 Body Log.body %
1. SVK 1 Kmeč Maximilan Patrik 105 377 41 2008 1 1 879 17
2. SVK 2 Graus Krištof 105 380 31 2006 2 2 578 33
3. SVK 3 Grančič Matej 105 384 31 2006 3 3 402 50
4. SVK 4 Holák Adam 106 181 41 2011 4 4 277 67
5. SVK 5 Kolenčiak Karolína 105 382 42 2008 5 5 180 83
6. SVK 6 Durdík Rudolf 105 386 41 2007 6 6 101 100