Rok : 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

470  470
Preteky M SR
  ČTK Dátum Poč.dní Názov Miesto Priz.koef Poč.lodí
207 18.08.2012 4 MM SR - Veľká cena Slovenska Orava 7 6

Poradie na Medzinárodných Majstrovstvách Slovenskej republiky pre rok 2012 - MM SR - Veľká cena Slovenska

Medzinárodný majster SR pre rok 2012
Kooanová Johana - cze 001
Mrzílková Lenka - cze 002
M SR boli pre rok 2012 vypísané v nasledujúce kategóriach :
celkové poradie
Poradie v kategórii celkové poradie
    ČTK 207  
Por. Posádka Počet lodí 6 Suma
    Koeficient 7  
1. Kanuk Jakub
Kalous Karol
205150 11
205216 11
2
4046
4046
2. Olšanová Lucia
Naništová Natália
205163 12
205235 32
3
2814
2814
3. Psalman Miroslav
Varga Stanislav
110120 11
110219 11
4
1939
1939
4. Vadura Ivo
Summerling Roman
101087 11
101244 11
5
1260
1260
5. Sadílková Katka
Machácek Juraj
101439 12
101254 11
6
707
707