Rok : 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

S38  Salona 38
Preteky M SR
  ČTK Dátum Poč.dní Názov Miesto Priz.koef Poč.lodí
401 07.10.2017 8 MMSR One design Salona 38 (Salona 38) Kremik (CRO) 7 7

Poradie na Majstrovstvách Slovenskej republiky pre rok 2017 - MMSR One design Salona 38

M SR boli pre rok 2017 vypísané v nasledujúce kategóriach :
celkové poradie
Poradie v kategórii celkové poradie
    ČTK 401  
Por. Posádka Počet lodí 7 Suma
    Koeficient 7  
Kategória sa nevyhodnocuje. Nie je splnená podmienka minimálneho počtu hodnotených posádok (5).