Overenie registrácie pretekára / Slovak Sailing Union Membership Validation
Rok / Year Klub / Club Číslo / Number