OBSAH

ÚVOD

SMERNICE WORLD SAILING A VÝKLADY PRAVIDIEL

Skratky národných zväzov

Označenia lodí v nákresoch

KAPITOLA 1 - PREHĽADY PRÍPADOV PODĽA ČÍSLA PRAVIDLA

KAPITOLA 2 - PRÍPADY