OBSAH


ZNAMENIA ROZJÁZD

ON-LINE DOKUMENTY PRAVIDIEL

ÚVOD

DEFINÍCIE

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY

ČASŤ 1 - ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ (1, 2, 3, 4, 5, 6),

ČASŤ 2 - KEĎ SA LODE STRETÁVAJÚ

        Preambula Časti 2

         ODDIEL A - PRÁVO PLAVBY (Preambula Oddielu A, 10, 11, 12, 13)

         ODDIEL B - VŠEOBECNÉ OBMEDZENIA ( 14, 15, 16, 17)

         ODDIEL C - PRI ZNAČKÁCH A PREKÁŽKACH (Preambula Oddielu C, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 19, 20)

         ODDIEL D - INÉ PRAVIDLÁ (Preambula Oddielu D, 21, 22, 23, )

ČASŤ 3 - VEDENIE PRETEKOV ( 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,37)

ČASŤ 4 - INÉ POŽIADAVKY PRI PRETEKANÍ

         Preambula Časti 4

         ODDIEL A - VŠOBECNÉ POŽIADAVKY (Preambula Časti 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47)

         ODDIEL B - POŽIADAVKY NA VÝSTROJ ( 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55), 56)

ČASŤ 5 - PROTESTY, NÁPRAVA, ROKOVANIA, ZLÉ SPRÁVANIE A ODVOLANIA

         Preambula Časti 5

         ODDIEL A - PROTESTY; NÁPRAVY; KONANIE PODĽA PRAVIDLA 69 ( 60, 61, 62)

         ODDIEL B - ROKOVANIA A ROZHODNUTIA ( (63, 64, 65, 66, 67),

         ODDIEL C - ZLÉ SPRÁVANIE ( 69, )

         ODDIEL D - ODVOLANIA ( 70, 71)

ČASŤ 6 - PRIHLÁŠKA A KVALIFIKÁCIA (75, 76, 77, 78, 79, 80)

ČASŤ 7 - ORGANIZÁCIA PRETEKOV (85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,92)

DODATOK A - BODOVANIE

DODATOK B - WINDSURFINGOVÉ PRAVIDLÁ FLEET RACINGU -

DODATOK C - PRAVIDLÁ MATCH RACINGU

DODATOK D - PRAVIDLÁ PRETEKOV DRUŽSTIEV

DODATOK E - PRAVIDLÁ PRETEKOV RÁDIOVÉHO PLACHTENIA

DODATOK F - PRAVIDLÁ PRETEKOV KITEBOARDINGU

DODATOK G - IDENTIFIKÁCIA NA PLACHTÁCH

DODATOK H - VÁŽENIE ODEVU A VÝSTROJA

DODATOK J - ROZPIS PRETEKOV A PLACHETNÉ SMERNICE

NÁVOD NA ROZPIS PRETEKOV

NÁVOD NA PLACHETNÉ SMERNICE

DODATOK M - ODPORÚČANIA PRE PROTESTNÉ KOMISIE

DODATOK N - MEDZINÁRODNÉ JURY

DODATOK P - OSOBITNÉ POSTUPY PRE PRAVIDLO 42

DODATOK R - POSTUPY PRE ODVOLANIA A ŽIADOSTI

DODATOK S - VŠEOBECNÉ PLACHETNÉ SMERNICE

DODATOK T - ARBITRÁŽ