ZNAMENIA ROZJÁZD

Významy vizuálnych a zvukových znamení sú uvedené nižšie. Šípka smerujúca nahor alebo nadol ( ) znamená, že sa vizuálne znamenie vyvesuje alebo spúšťa. Bodka ( ) znamená jeden zvuk; prerušovaná čiara (– – – – –) znamená opakované zvuky; dlhá čiara (—) znamená dlhý zvuk. Keď je vizuálne znamenie vyvesené nad vlajkou triedy, vlajkou skupiny, pretekov či priestoru pretekov, platí toto znamenie iba pre túto triedu, skupinu, preteky či priestor.

Znamenia odkladu


AP Rozjazdy, ktoré neboli odštartované, sa odkladajú. Znamenie výzvy sa dá 1 min po spustení, ak v tom čase rozjazda nie je znovu odložená alebo zrušená.


 
AP nad H
Rozjazdy, ktoré neboli odštartované, sa odkladajú. Ďalšie znamenia budú na brehu.AP nad A Rozjazdy, ktoré neboli odštartované, sa odkladajú. Dnes už nebude žiadna rozjazda.

AP nad a vlajkou čísla 1- 9

Odklad o 1- 9 hodín od plánovaného času štartu.


vlajka 1


vlajka 2


vlajka 3


vlajka 4


vlajka 5

 
vlajka 6

 
vlajka 7

 
vlajka 8

 
vlajka 9

Znamenia zrušenia

Bezpečnosť


N Všetky rozjazdy, ktoré boli odštartované, sú zrušené. Vráťte sa do priestoru štartu. Znamenie výzvy sa dá 1 min po spustení, ak v tom čase rozjazda nie je znovu odložená alebo zrušená.
N nad H Všetky rozjazdy sú zrušené. Ďalšie znamenia budú na brehu.


N nad A Všetky rozjazdy sú zrušené. Dnes sa už nebude pretekať.

(—)

V Sledujte komunikačný kanál pre bezpečnostné pokyny (pozri pravidlo 37).

 

Znamenia prípravyP Znamenie prípravy.I Platí pravidlo 30.1Z Platí pravidlo 30.2 .U Platí pravidlo 30.3 .Čierna vlajka. Platí pravidlo 30.4 .

 

Znamenia odvolania

Skrátená traťX Individuálne odvolanie.Prvý opakovač Všeobecné odvolanie. Znamenie výzvy sa dá 1 min po jeho spustení.S Trať bola skrátená.
Platí pravidlo 32.2.

 

Zmena nasledujúceho úseku


– – – – –
C Poloha nasledujúcej značky bola zmenená:

doprava

doľava

skrátenie
úseku

predĺženie
úseku

 

Iné znameniaL

L Na brehu: Vyhláška pre pretekárov vyvesená. Na vode: Priblíž sa na dopočutie alebo nasleduj toto plavidlo.


– – – – –
M

Objekt, na ktorom je táto vlajka, nahrádza chýbajúcu značkuY

Oblečte si osobnú záchrannú vestu (pozri pravidlo 40).


(bez zvuku)

Oranžová vlajka. Žrď s touto vlajkou je na jednom konci štartovej čiary.


(bez zvuku)

Modrá vlajka Žrď s touto vlajkou je na jednom konci cieľovej čiary.

zavrieť okno