Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 113  
Názov pretekov : Wallnerov memoriál  
Dátum : 07.10.2023 - 08.10.2023  
Miesto : Senec  
Triedy a koeficienty : 420-2 RSF-2 OPT-2 FIN-2 LAR-2 L47-2  
Usporiadateľ : ???  
Riaditeľ pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku