Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 156  
Názov pretekov : Zastavené vetry  
Dátum : 13.10.2018 - 13.10.2018  
Miesto : Slnava  
Triedy a koeficienty : KJP-2  
Usporiadatež : TJ Slnava Piestany  
Riaditež pretekov : Ján Matuška  
Hlavný rozhodca : Prišticová Júlia  
Rozhodcovia : NULL  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku