Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 159  
Názov pretekov : Zastavené vetry  
Dátum : 28.09.2023 - 28.09.2023  
Miesto : Sĺňava  
Triedy a koeficienty : 420-2 OPT-2 FIN-2 LAS-2 LAR-2 L47-2 KJP-2  
Usporiadateľ : TJ Sĺňava Piešťany  
Riaditeľ pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa : www.ycslnava.sk/kontakt  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku