Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 207  
Názov pretekov : Oravská liga - OL4  
Dátum : 15.07.2018 - 15.07.2018  
Miesto : Orava  
Triedy a koeficienty : OPT-2  
Usporiadatež : Yacht club Martin, TJ Motor Yacht club Namestovo,  
Riaditež pretekov :  
Hlavný rozhodca :  
Rozhodcovia :  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateža :  

Výsledková listina nie je k dispozícii

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku