Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 207  
Názov pretekov : Oravská liga - OL4  
Dátum : 11.08.2018 - 11.08.2018  
Miesto : Orava  
Triedy a koeficienty : OPT-2  
Usporiadateľ : Yacht club Martin, TJ Motor Yacht club Namestovo,  
Riaditeľ pretekov : Richard Benček  
Hlavný rozhodca : Benček Marek  
Rozhodcovia : NULL  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina

Rozpis pretekov nie je k dispozícii

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku