Detailné informácie o pretekoch

 
ČTK : 207  
Názov pretekov : Modrá stuha Oravy  
Dátum : 23.09.2023 - 24.09.2023  
Miesto : Orava  
Triedy a koeficienty : 29R-3 420-3 VAU-3 OPT-3 FIN-3 LAS-3 LAR-3 L47-3 KJP-3 MIC-3  
Usporiadateľ : ???  
Riaditeľ pretekov : ¼udovít Planeta  
Hlavný rozhodca : Mydlík Martin  
Rozhodcovia : Bačová Michaela, Urík Jaroslav  
Protestná komisia :  
Kontakt na usporiadateľa :  
Výsledková listina Rozpis pretekov

Hlásenie nie je k dispozícii

Oznámenie účasti na preteku